Ուսուցիչներ

 

ՆԶՊ   ուսուցիչ՝    Վախթանգ  Դավթյան

Տեխնոլոգիայի  ուսուցիչ՝   Ժենյա  Շահբազյան

Տեխնոլոգիայի  ուսուցչուհի ՝  Նարինե  Սիմոնյան

Ֆիզկուլտուրայի  ուսուցիչ՝   Վալերիկ  Կակոսյան

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ՝     Արամ  Քոչարյան

Շախմատի  ուսուցիչ՝   Ռոման  Խառատյան

                                         

Օտար  լեզվի  ուսուցչուհի՝        Ազատուհի  Քոչարյան

Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի՝  Հերմինե  Մարգարյան

Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի՝  Մելանյա  Մաղաքյան

Ռուսաց լեզվի  ուսուցչուհի՝ Քրիստինե  Աղաբաբյան

Պատմության և հասարակագիտության  ուսուցչուհի՝  Լիլիթ  Մինասյան

____________________________________________ 

Աշխարհագրության  ուսուցչուհի՝  Տաթևիկ  Հարությունյան             Արուս   Մայիլյան

Ֆիզիկայի  ուսուցչուհի՝  Գեղեցիկ  Վարդանյան

Կենսաբանության  ուսուցչուհի՝  Անահիտ  Ղալայան

Քիմիայի  ուսուցչուհի՝  Ալվարդ  Հարությունյան

Մաթեմատիկայի  և  ինֆորմատիկայի  ուսուցչուհի՝ Մարինե  Յարմալոյան

Մաթեմատիկայի  ուսուցչուհի՝   Մառա  Առաքելյան

_________________________________________________

_

Դասվար՝  Մարիամ  Իգիթյան

Դասվար՝  Ալլա  Ղալայան

Դասվար՝  Կարինե  Խաչատրյան

Դասվար՝  Թամարա Ալիխանյան

Հոգեբան՝    Մոնիկա  Լյուբինսկայա

ԴԱԿ՝       Լիլիթ   Պողոսյան

Ուսուցչի  օգնական՝  Անահիտ  Մկրտչյան

Ուսուցչի  օգնական՝    Արփինե  Շահբազյան