Ուսումնաօժանդակ

Հաշվապահ՝    Աիդա   Աթաբեկյան

Տնտեսվար՝   Տիգրան  Սայադյան

Գործավար՝     Գոհար  Մելոյան

Գրադարանավար՝   Աիդա   Պողոսյան

Օպերատոր՝    Մանե  Յոլչյան

Մաքրուհի՝   Լիանա   Առաքելյան

Դռնապան՝    Ռայա  Գալստյան

Գիշերային  պահակ՝   Արամ  Մանուկյան

Գիշերային  պահակ՝   Հարություն    Իզմիրյան

Գիշերային  պահակ՝   Վարուժան  Քարհանյան